top of page

Condor

Het belang van een modern ERP voor de zorg

Ziekenhuizen en zorginstellingen hebben terecht veel aandacht voor hun primaire taak: het verlenen van goede zorg. Succesvolle inzet van ZIS-, EPD- of ECD-toepassingen speelt hierbij een belangrijke rol. 

Door interne en externe veranderingen wordt de invloed van de prestaties van de ondersteunende processen, zoals financieel, inkoop en logistiek daarin wel steeds belangrijker.

Hoe kan een modern ERP de kwaliteit van de zorg versterken?

VERANDERINGEN EN INNOVATIES IN DE ZORG

Veel sectoren worden gedreven door digitalisatie en een sterke verandering in denken en doen. Voor ziekenhuizen en zorginstellingen is het niet anders.

  • Er is een blijvende druk op de zorgfinanciering. Waarbij er steeds meer maatschappelijke bemoeienissen zijn vanuit overheden, zorgverzekeraars en patiënten, cliënten en verwanten.

  • Er is sprake van continue veranderende wet- en regelgeving. Het vraagt om kostenbeheersing, transparantie en een betere controle op de financiële huishouding en beheersing van risico’s.

  • Het betekent in veel gevallen ook verdere procesoptimalisaties in ondersteunende inkoop, logistieke en financiële stromen.

Zorg

OMDAT ERP IN DE ZORG ANDERS KAN

Ondersteunende backoffice voor inkoop, logistiek en financieel loopt vaak achter op de innovaties en verbeteringen in de primaire zorgprocessen. Terwijl de prestaties van deze secundaire processen steeds nadrukkelijker van invloed zijn op de algehele prestaties van ziekenhuizen en zorginstellingen.

Efficiency, snelheid en selfservice mogelijkheden voor gebruikers en budgethouders blijven uit omdat in de backoffice veelal tegen veel te hoge IT-kosten met te sterk verouderde en op zichzelf staande applicaties gewerkt wordt.

 

Dat kan anders!

ERP oplossing

ONZE OPLOSSING NAAR EEN GESTROOMLIJND PROCES

Ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen met geïntegreerde software verder innoveren en voorop blijven lopen.

Een gestandaardiseerd en modern zorg-ERP die alle inkoop, logistieke en financiële processen met elkaar integreert, en ook de slimme verbindingen legt met andere afdeling en primaire zorgapplicaties, maakt het mogelijk om binnen de secundaire processen met minder meer toegevoegde waarde te leveren aan de kerntaak van elk ziekenhuis en zorginstelling. Het verlenen van goede zorg.

 

De zorg-ERP van Condor is het nieuwe alternatief.

ONZE AANPAK OP BASIS VAN 'BEST PRACTICES'

Omdat wij een beproefde aanpak hebben ontwikkeld kunnen wij de gewenste software implementeren tegen een vaste prijs en tijdspanne.

Niemand houdt van ongewenste verrassingen. Wij ook niet. Daarom hebben wij ons gespecialiseerd en hebben we alleen focus op uw markt. Wij zijn goed in hetgeen wij doen omdat wij niet afgeleid worden door andere markten of oplossingen.

 

Waarom kunnen wij tegen een vast aanbod implementeren en onderhouden?

Onze aanpak

BLIJVEND VERZEKERD VAN MODERNE TECHNOLOGIE

Condor heeft bewust gekozen voor een intensieve samenwerking met Microsoft en de Microsoft Dynamics 365 Business Central (voorheen Dynamics NAV) technologie.

Wat betekent dat voor onze klanten?

 

Onze zorgklanten kunnen tegen veel lagere en voorspelbare kosten moderne en geïntegreerde financiële, procurement en logistieke processen ondersteunend maken aan de kerntaak: het verlenen van zorg.

OVER CONDOR

CONDOR. OMDAT ZORG-ERP ANDERS KAN

Met ruim 20 jaar ervaring in de automatisering van ziekenhuizen, zorginstellingen en gerelateerde bedrijven hebben wij veel expertise over de zorgmarkt opgebouwd.

Condor ziet dat er een nieuwe werkelijkheid in de zorg is ontstaan.

Er is een sterke behoefte aan verdere integratie en innovatie. Ziekenhuizen en zorginstellingen willen de veelal complexe eilandautomatisering en procesinefficiënties oplossen. Daarnaast is er behoefte aan slimme verbindingen zodat mensen en afdelingen beter met elkaar kunnen samenwerken. Maar niet (meer) tegen elke prijs!

 

Wij denken dat het anders kan…. Beter, kosteneffectief, en met minder impact voor de organisatie.

Wij dagen ziekenhuizen en zorginstellingen daarom ook uit om eens anders te denken en doen.

 

ERP-software kan in jaarlijkse kosten (TCO) aantrekkelijk blijven als de juiste ingrediënten maar aanwezig zijn.

KLANTEN

ERVARINGEN VAN ZIEKENHUIZEN EN ZORGINSTELLINGEN

De Engelsen zeggen terecht ‘the proof is in the pudding’. Wij kunnen u vertellen waar onze kracht en toegevoegde waarde ligt. Onze klanten zijn uiteindelijk degene die het ervaren. Lees meer over de ervaringen van collega-ziekenhuizen en -zorginstellingen met de aanpak van Condor Solutions.
Stephan van der Pol
Vitalis WoonZorg Groep

"Weet je dat zij echt alles doen voor een tevreden klant?" 

"De Condor Service Bus houdt alle informatie binnen Vitalis actueel"

Wilt u meer informatie? Neem contact op!

Neem contact op per email of telefoon

CONTACT

ERVARINGEN VAN ZIEKENHUIZEN EN ZORGINSTELLINGEN

De Engelsen zeggen terecht ‘the proof is in the pudding’. Wij kunnen u vertellen waar onze kracht en toegevoegde waarde ligt. Onze klanten zijn uiteindelijk degene die het ervaren. Lees meer over de ervaringen van collega-ziekenhuizen en -zorginstellingen met de aanpak van Condor.
Anne Versprille
Ziekenhuis
Tjongerschans

"Ik ben dik tevreden" 

Olke Dijksma
Ziekenhuis
Nij Smellinghe

"Weet je dat zij echt alles doen voor een tevreden klant?" 

Stephan van der Pol
Vitalis WoonZorg Groep

"De Condor Service Bus houdt alle informatie binnen Vitalis actueel"

bottom of page