top of page

CONDOR

Omdat zorg-ERP anders kan

Visie

 

Wij vertellen niets nieuws als wij het hebben over de continue veranderingen in de zorg. Door nieuwe technologische mogelijkheden en externe invloeden innoveren en specialiseren ziekenhuizen en zorginstellingen hun primaire processen. Het geeft een direct positief effect op de efficiency en kwaliteit van de zorg.

 

De ondersteunende backoffice voor inkoop, logistiek en financieel loopt daarbij vaak achter. Terwijl de prestaties van deze secundaire processen steeds nadrukkelijker van invloed zijn op de algehele prestaties van het ziekenhuis of zorginstelling.

 

Benodigde efficiency verbeteringen, meer snelheid en selfservice mogelijkheden blijven uit omdat in de backoffice veelal tegen veel te hoge IT-kosten met te sterk verouderde en op zichzelf staande applicatie-eilanden gewerkt wordt. Dat kan en moet anders…… en standaardisatie, continue modernisatie, integratie en lagere voorspelbare gebruikskosten zijn de kernwoorden.

Missie

 

Condor is de voorkeursleverancier voor ziekenhuizen en zorginstellingen die beslissende stappen naar voren willen zetten in de integratie van hun inkoop, logistieke en financiële processen. Daarmee zijn deze organisaties in staat om tegen lagere kosten en meer intuïtieve selfservice in de informatievoorziening de toegevoegde waarde te leveren aan de kerntaak: het bieden van goede zorg.

 

Condor. Omdat zorg-ERP anders kan.

Wij willen meer bieden dan verwacht

 

Op het gebied van systeemintegratie wil Condor de spil zijn tussen alle partijen die een bijdrage leveren aan de IT-structuur van de klant. Wij willen bekend staan als een neutrale, enthousiaste, professionele kennisorganisatie met een open cultuur en een hands-on mentaliteit. Klanten en partners schakelen dus rechtstreeks met degenen die beschikken over de kennis en kwaliteiten om snel tot winstgevende oplossingen te komen.

Van losse eilanden naar één vaste ondergrond

 

Wij hebben reeds talloze organisaties geholpen om de wildgroei aan applicaties te vertalen naar één functioneel geheel. Ook voeren we voortdurend technologische en functionele vernieuwingen door voor organisaties die hun ambities willen waarmaken. Als uw organisatie toe is aan rust, groei of versteviging van de marktpositie, heeft u bij Condor aan een half woord genoeg. Wij nemen uw huidige IT-landschap onder de loep en vertalen uw strategie naar concrete functionaliteit. Met als significant voordeel dat wij helder en in uw eigen jargon kunnen toelichten wat de technologische route is voor uw organisatie naar meer inzicht, maximale grip op kosten en continuïteit.

Wilt u meer informatie? Neem contact op!

Neem vrijblijvend contact op per email of telefoon

bottom of page