top of page

CONDOR SERVICE BUS

De Condor Service Bus standaardiseert de communicatie tussen applicaties

De werking van een ESB is te vergelijken met een tolk: het neemt informatie in een bepaalde taal en een specifiek format tot zich vanuit een applicatie, waarna het deze informatie aanbiedt aan andere applicaties in de juiste talen en formats. De ESB transformeert de informatie die binnenkomt bij een aanvraag naar het formaat dat door de serviceaanbieder verwacht wordt. Het aantal via de ESB met elkaar verbonden applicaties kan in het geval van de Condor Service Bus oplopen tot wel 250.

 

Door een ESB toe te voegen aan uw software-architectuur wordt de communicatie tussen applicaties (en dus tussen afdelingen binnen uw organisatie) gestandaardiseerd. Er moeten immers duidelijke afspraken worden gemaakt over data die moet worden overgedragen.

De Condor Service Bus zorgt voor:
 • Het op de juiste plaats(en) afleveren van informatie op het juiste moment.

 

 • De afhandeling van fouten.

 

 • Het geven van prioriteit aan de diverse aanvragen. Welke aanvraag dient eerst te worden afgehandeld? (orchestratie van serviceaanvragen).

 

 • De beveiliging van de dataoverdracht. Hierbij gaat het naast het beveiligen van het communicatiekanaal ook om wie toegang krijgt tot welke data.

 

 • Het monitoren van de serviceaanvragen / het dataverkeer, zodat rapporten gegenereerd kunnen worden over het gebruik.

De voordelen van het gebruik van de Condor Service Bus:
 • Compleet loskoppelen of gedeeltelijk ontkoppelen (loosely coupled) van service aanbieders en service aanvragers.
  aanvragers communiceren met de ESB en niet direct met de aanbieder.

 

 • Versimpelen en standaardiseren van interfaces tussen aanbieders en aanvragers.
  één generieke manier van communiceren met de ESB. De ESB zorgt voor communicatie met de onderliggende systemen.

 

 • Eenvoudiger hergebruik van data.
  doordat services beschikbaar zijn op een centraal niveau (binnen de ESB) en gemakkelijk toegankelijk, kunnen ze sneller worden toegepast in andere systemen. 

 

 • Centrale en generieke manier van service monitoring.
  de monitoring hoeft niet meer bij iedere service aanbieder te worden ingericht. Binnen de ESB kunnen services centraal gemonitored worden en gecontroleerd op afgesproken SLA’s.

 

 • Versnellen van innovatie.
  omdat u (nieuwe) applicaties sneller en eenvoudiger kunt inbedden in uw interne software-architectuur, kunt u sneller inspringen op veranderingen in de organisatie of in de omgeving.

bottom of page